اول جنوری و زاد روز شماری زیادی از افغان‌ها
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اول جنوری و زاد روز شماری زیادی از افغان‌ها

اول جنوری به عنوان زاد روز شماری زیادی از افغان‌ها، حالا به یک داستان جهانی مبدل شده است. در سال‌های اخیر این موضوع توجه‌ای رسانه‌های بین المللی را نیز به خود جلب کرده است. روزنامه اندپندنت چاپ بریتانیا تیتر زده است که روز تولد افغان‌های که نمیدانند، چه زمانی تولد شده اند مبارک.

سید انور خبرنگار بی‌بی‎سی در کابل در گزارشی به این موضوع پرداخته که چرا شماری از افغان‌ها تاریخ تولد خود را اول جنوری گزیده اند.