پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تمایل رئیس جمهوری افغانستان به تمدید حضور نظامی آمریکا

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، گفته که مهلت دو ساله آمریکا برای خارج کردن آخرین نیروهایش از افغانستان شاید نیازمند بررسی باشد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، گفته همه سربازان آمریکایی را تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی از افغانستان خارج خواهد کرد. اسماعیل شهامت گزارش می دهد.