پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صد روز ریاست جمهوری اشرف‌غنی و وعده‌های انتخاباتی

۱۰۰ روز اول ریاست جمهوری اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، تمام شد و کابینه‌ هنوز اعلام نشده. آقای غنی در این فرصت توانسته بعضی از وعده هایش را عملی کند. از جمله امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا که در همان هفته اول شروع کارش انجام شد. اما خبرنگار ما هارون نجفی‌زاده می‌گوید دهها وعده دیگر همچنان پا در هوا مانده.

گزارش هارون نجفی‌زاده را ببینید:

در صورت وجود مشکل در دیده شدن این ویدئو، می‌توانید به کانال بی‌بی‌سی فارسی در یوتیوب مراجعه کنید.