افزایش قاچاق کودکان افغان به ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش قاچاق کودکان افغان به ایران

دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات می‌گوید قاچاق کودکان از افغانستان به ایران در مقایسه با سال گذشته ده درصد افزایش یافته است. این نهاد می‌گوید در ۹ ماه اول سال روان خورشیدی، بیش از هشت هزار کودک افغان از مرزهای هرات و نیمروز رد مرز شده اند.

این نهاد می‌‌گوید کودکانی که رد مرز شده اند از کار اجباری، خشونت و حتی تجاوز جنسی برآنان سخن گفته اند. دفتر ولایتی این کمیسیون در هرات پیش از این هم نسبت به آنچه که قاچاق سیستماتیک کودکان به ایران خوانده، ابراز نگرانی کرده است. محمد قاضی زاده گزارش میدهد.