از چشم دیدهای خبرنگاران ما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از چشم دیدهای خبرنگاران ما

در رشته از چشم دید های خبرنگاران بی‌بی‌سی، این بار سارا رینزفورد، نگاهی انداخته به وضعیت در روسیه و نوشته که چقدر این کشور تحت رهبری ولادیمیر پوتین ظرف سالیان گذشته تغییر کرده است؟ برگردان آنرا محجوبه نوروزی ارائه می‌کند.