ساخت پادزهری مارهای کشنده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساخت پادزهر مارهای کشنده

محققان در بریتانیا می‌گویند در حال ساخت پادزهری هستند که اثر زهر همه مارهای کشنده در جنوب صحرای آفریقا را از بین می‌برد.

این محققان در دانشکده ای داروهای مناطق حاره‌ی لیورپول روشی تازه را برای ساخت پادزهر استفاده می‌کنند که در آن از پروتین زهر حدود چهارصد مار کشنده استفاده می شود. در جنوب صحرای افریقا نیش مار سالانه دستکم ۳۰ هزار نفر را می‌کشد و ده‌ها هزار نفر را دچار معلولیت می‌کند.

به گزارشی از نجیبه فیروز توجه کنید