پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معرفی کابینه‌ دولت وحدت ملی افغانستان، بعد از سه ماه انتظار

محمد اشرف غنی رییس جمهوری و عبدالله عبدالله رییس اجرایی دولت افغانستان سه ماه و نیم پس از ادای سوگند، سرانجام فهرست کابینه پیشنهادی دولت وحدت ملی را اعلام کردند. در تمام این مدت گفتگوهای غیر علنی نه تنها در میان دو تیمی که برای تشکیل دولت جدید توافق کرده اند ادامه داشت، بلکه بحثهای زیادی بین گروه‌های سیاسی درباره اعضای کابینه در گرفته بود. گروه‌هایی که هرکدام از یک ائتلاف سیاسی نمایندگی می کنند. مهمترین عرصه‌ای که این کابینه باید کارآیی خود در آن نشان دهند، امنیت است. چقدر این کابینه از عهده تامین امنیت برخواهد آمد؟ چقدر جایگاه زنان در کابینه، آن طور که گفته می شد مد نظر قرار گرفته؟ چهره های جوان و کمتر شناخته شده ای که وارد شده اند چقد می توانند به رای اعتماد پارلمان امید ببندند؟ هارون نجفی زاده گزارش می دهد.