پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالش‌های امنیتی پیش روی دولت وحدت ملی افغانستان

برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان بعد از خروج نیروهای خارجی مرحله به مرحله در سه سال گذشته انجام گرفت. حالا مسئولیت دفاع از خاک و حاکمیت افغانستان به نیروهای امنیتی افغان واگذار شده. اما دولت وحدت ملی و کابینه ای که امروز معرفی شد هر روز با چالشهای امنیتی جدید روبرو می شود. مجید افشار گزارش می دهد.