روزنامه‌های کابل؛ چهارشنبه ۲۴ جدی

حق نشر عکس Reuters

فهرست کابینه دولت وحدت ملی پس از گذشت بیش از سه ماه از کار این حکومت دو روز پیش اعلام شد.

قرار است معرفی و روند رای دهی به این نامزد وزیران روز شنبه در مجلس نمایندگان برگزار شود. رای دهی به نامزدوزیران در مجلس نمایندگان و بحث مبارزه با تروریسم از مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه های ۲۴ جدی/دی کابل است.

عبور از سد پارلمان

روزنامه ۸‌صبح می نویسد که شنبه پارلمان بحث رای اعتماد نامزد وزیران را در دستور کار خود قرار داده و به‌ نظر می‌رسد که نامزدوزیران حکومت وحدت ملی، در این روند با دشواری جدی روبه‌رو خواهند شد.

روزنامه ۸‌صبح نوشته واقعیت این است که سران حکومت وحدت ملی یک تیم منسجم در پارلمان ندارند. ۸‌صبح افزوده که صحبت‌های دو روز گذشته نمایندگان در میزهای گرد، نشان‌دهنده آن است که نمایندگان تصمیم ندارند به همه نامزد وزیران پیشنهادی رای اعتماد بدهند.

به باور نویسنده ۸‌صبح "شماری از نمایندگان به این تصور بودند که سران حکومت وحدت ملی آنان را در فهرست نامزدوزیران جا می‌دهند، اما تصمیم رئیس‌جمهوری و رئیس اجرایی مبنی بر نبود اعضای پارلمان در فهرست نامزدوزیران، برخی از نمایندگان را خشمگین ساخته است."

روزنامه ۸‌صبح می نویسد که "برای برخی از نمایندگان باج‌گیر و رشوه‌خوار مجلس نیز فرصت باج‌گیری فراهم شده است. این نمایندگان، به احتمال قوی از همه نامزدوزیران باج می‌گیرند و تلاش می‌کنند تا بازی رای اعتماد تا جایی‌که ممکن است، طولانی شود."

با این وجود ۸‌صبح تاکید میکند که رئیس جمهوری و رئیس اجرایی نباید اجازه دهند که نامزد وزیران پولی را بابت رای اعتماد به نمایندگان بپردازند زیرا منشا فساد اداری از همینجا ریشه میگیرد.

نویسنده ۸‌صبح نوشته "وزیری که برای نماینده پارلمان برای کسب رای اعتماد پول می‌دهد، طبیعی است که وزارت‌خانه مربوطه را به کانون فساد مالی بدل می‌کند."

کابینه پاسخگو

روزنامه آرمان ملی می نویسد که در یک سال گذشته به دنبال جنجالهای انتخابات و افزایش ناامنی ها مردم این کشور با مشکلات زیادی رو به رو شدند. آرمان ملی نوشته اکنون نیاز است که کابینه دلسوز و پاسخگویی روی کار بیاید که به تمام مشکلات این مردم رسیدگی کند. آرمان ملی افزوده که مشکلات اقتصادی مهمترین بخشی است که دولت و اعضای کابینه باید روی آن تمرکز کنند تا زندگی مردم کشور کمی بهبود یابد.

نویسنده سرمقاله آرمان ملی تاکید می کند که "ایجاد زیربنا های اقتصادی برای کشور خیلی مهم است. آهنگ رشد اقتصادی هم از همین روزنه ها بیرون می تابد و شادی و سرور ایجاد می کند."

آرمان ملی از وزیرانی که موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شوند خواسته که بکوشند تا برای رضایت خاطر مردم برنامه های اقتصادی موثری را روی دست گیرند.

مبارزه با تروریسم

روزنامه اطلاعات روز مینویسد که جان کری، وزیر خارجه آمریکا در سفر به اسلام‌آباد از حکومت پاکستان خواسته است که در مبارزه با تروریسم به‌صورت جدی اقدام کند.

اطلاعات روز نوشته که "پاکستان از یک‌سو از متحدان اصلی آمریکا، ناتو و افغانستان در مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود و سالانه میلیاردها دلار کمک‌های نقدی و کمک‌های تسلیحاتی فراوان به این بهانه به دست میآورد؛ اما از سوی دیگر، همواره از سوی افغانستان، هند و دیگر کشورهای منطقه متهم به صدور افراط‌گرایی و حمایت از تروریسم می‌باشد."

اطلاعات روز افزوده که پاکستان در دو دهه اخیر سیاست صدور افراط‌گرایی را به عنوان ابزار اصلی سیاست خارجی‌اش‌ انتخاب کرده است. اطلاعات روز مینویسد که انتقاد‌های کشورهای منطقه و فشار‌های داخلی و خارجی تاکنون سیاست‌مداران این کشور را وادار به دست کشیدن از بازی دوگانه در مبارزه با تروریسم نکرده اما با توجه به نفوذ آمریکا بر پاکستان ممکن این کشور بتواند پاکستان را وادار به همکاری صادقانه در مبارزه با تروریسم کند.

روزنامه ماندگار نیز نوشته که مردم افغانستان توقع دارند که بعد از امضای سند امنیتی با آمریکا، این کشور، افغانستان را در زمینه‌های مبارزه با تروریسم یاری رساند و اجازه ندهد یک بار دیگر افغانستان محل تجمع و تمرکز نیروهای تروریست شود.

نویسنده سرمقاله روزنامه ماندگار به این باور است که بحث صلح در افغانستان هم زمانی عملی‌ست که آمریکا و پاکستان به یک تفاهم مشترک به منظور ایجاد ثبات و امنیت در این کشور برسند.