پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزاردی بیان تا کجا؟

شماره تازه نشریه طنز فرانسوی، شارلی ابدو، که هفته پیش شاهد کشتار کاریکاتوریست هایش توسط افراط گرایان بود با کاریکاتور تازه ای از پیامبر مسلمانان در روی جلد منتشر شده است. تیراژ این شماره مجله سه میلیون است درحالی که معمولا در ۶۰ هزار نسخه چاپ می شود. یک هفته پیش در روز چهارشنبه کسانی که می گفتند درحال گرفتن انتقام پیامبر اسلام هستند ۱۲ نفر را در دفتر این نشریه در پاریس - از جمله ۸ روزنامه نگار را - به قتل رساندند. حمله بر شارلی ابدو حمله بر ازادی بیان و بر ارزش هایکه فرانسه را به وجود آورده توصیف شد. و بحث های متعددی را در باره ارزش و اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از سنگ بنا های اساسی دموکراسی معاصر برانگیخت. در بحث این هفته این موضوع را با صدیق الله توحیدی، رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در کابل، و آزاده کیان، خبرنگار و صاحب نظر در مسایل فرانسه در پاریس به بررسی می گرفته ایم.