افغانستان و امارات موافقت‌نامه 'همکاری درازمدت' امضا کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان و امارات موافقت‌نامه 'همکاری درازمدت' امضا کردند

افغانهای مقیم امارات متحده عربی که با پاسورت پاکستانی مشغول کار اند، از اعلام این خبر که افغان‌ها پس از این، می ‌توانند با پاسپورت افغانی از امارات ویزای کار بگیرند استقبال کرده اند.

محمد اشرف‌غنی، رئیس جمهوری افغانستان در جریان سفرش به امارات گفت پس از این افغان‌های مقیم امارات با پاسپورت افغانی ویزای کار خواهند گرفت.

در گذشته تعداد زیاد افغانها به منظور دریافت ویزای کار از امارات متحده و عربستان سعودی با پاسپورت پاکستانی تقاضای ویزا می ‌کردند.

سید انور خبرنگار بی‌بی‌سی گزارشی ارائه می‌کند.