'گروه‌های مسلح، فساد اداری و فقر موانع صلح در افغانستان'

حق نشر عکس AIHRC

نتایج یک ارزیابی که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با همکاری ۱۰ نهاد مدنی در این کشور انجام شده، نشان می‌دهد که که فعالیت گروه‌های مسلح غیرمسئول، فساد اداری و فقر چالش‌های اصلی بر سر راه تامین صلح در این کشور است.

مدت این ارزیابی یک سال طول کشیده و این نهادها در ۳۴ ولایت افغانستان با شش هزار نفر مصاحبه کرده اند که ۳۳ درصد این مصاحبه شوندگان زنان بوده‌اند.

یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و ده نهاد مدنی افغانستان که امروز منتشر شد نشان می‌دهد که بیشتر مصاحبه شوندگان گروه‌های مسلح غیرمسئول، فساد اداری، فقر و مصونیت از پیگرد قانونی را چالش اصلی در راستای تامین صلح در افغانستان دانسته‌اند.

فهیم حکیم، از اعضاء این کمیته تحقیق، درباره این یافته‌ها می‌گوید که مردم در مصاحبه شان گفته‌اند که موجودیت افراد مسلح به تنهایی تهدید برای صلح نیست بلکه عوامل دیگری هم است که دولت باید آنرا در نظر بگیرد و در روند آن تغییر بوجود بیاورد.

او افزود که فساد اداری گسترده، تداوم فرهنگ مصونیت از پی‌گرد قانونی، نبود اصلاحات در ادارات عدلی، قضایی و امنیتی، عدم دسترسی جوانان به کار و تحصیل، نبود توسعه اجتماعی و عدم مشارکت زنان و قربانیان در روند تامین صلح و درکل نبود شفافیت در روند صلح افغانستان از چالش‎های عمده بر سر راه صلح افغانستان است .

Image caption فهیم حکیم، از مسئولان راه اندازی این ارزیابی می‌گوید که مردم در مصاحبه شان از مجموعه عواملی که علیه صلح تهدید به شمار می‌رود، نام برده اند

افراد که با آنان مصاحبه شده پیشنهاد کرده‌اند تا نهادهای حکومتی تقویت شوند، قانون تطبیق شود و طرح‌های توسعه‌ای به صورت مساویانه در سراسر افغانستان اجرا شود تا صلح در افغانستان تامین گردد.

چالش دیگر در راستای تامین صلح، براساس یافته‌های این ارزیابی، نبود میکانیسم مشخص برای هماهنگی میان مقامات دولتی افغانستان است.

مصاحبه شوندگان با انتقاد از روش کار شورای عالی صلح افغانستان، که تامین روند صلح را به دوش دارد، گفته‌ اند که باید این شورا در روش کارش تغییر وارد کند.

بارها نهادهای مدنی و احزاب سیاسی از روند کار شورای عالی صلح افغانستان انتقاد کرده است.

این نهادها نتایج ارزیابی خود را به رئیس جمهور غنی و داکتر عبدالله رئیس اجرایی افغانستان سپرده و ابراز امیدواری کرده اند که که پیشنهادهای آنان که از این ارزیابی ناشی شده است، عملی شود.