روزنامه‌های شنبه کابل؛ شنبه ۲۷ جدی

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption عکس روزنامه اطلاعات روز

حدود یک هفته از معرفی کابینه جدید دولت وحدت ملی افغانستان می‌گذرد، در این مدت بیشتر روزنامه‌های کابل به تحلیل درباره شایسگی و بایستگی این کابینه پرداخته اند و مطالب امروز نیز به ساختار کابینه،روند رای اعتماد مجلس به نامزد وزیران و تخصص‌گرای در کابینه جدید اختصاص یافته است. روز دوشنبه ۲۲ جدی/دی محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان ۲۵ نامزد وزارت، ریاست بانک مرکزی و رئیس امنیت ملی افغانستان را به مجلس نمایندگان معرفی‌کرد.

روزنامه ۸صبحنوشته که حکومت یک تیم منسجم در مجلس ندارد، مطابق آجندای قبلی، قرار بود اعضای حکومت وحدت ملی امروز به پارلمان معرفی شوند. این برنامه اکنون تغییر کرده است. هنوز دلیل اصلی این تغییر روشن نیست، اما به‌نظر می‌رسد که فضای خلق شده در مجلس و اعتراض‌ها علیه ترکیب کابینه، علت اصلی در تغییر آجندا باشد. حکومت وحدت ملی در حالی اقدام به معرفی نامزد وزیران کرده که در مجلس نمایندگان فاقد یک تیم منسجم و تاثیرگذار است.

نویسنده این روزنامه مدعی شده که در گذشته‌ها رئیس‌جمهور کرزی حداقل ۱۲۰ تن از اعضاء مجلس را با خود داشت. این اعضا در تمام مسایل، رئیس‌جمهور کرزی را همراهی می‌کردند. حتی در انتخابات بر سر رئیس مجلس این ۱۲۰ نفر به‌صورت جدی و قاطعانه از نامزد ارگ حمایت می‌کردند.

سرمقاله نویس ۸صبح با اشاره به نبود تیم واحد دولت در مجلس نمایندگان نوشته که به‌نظر می‌رسد حکومت وحدت ملی در مسایل جاری مانند تصویب بودجه و رای اعتماد برای نامزد وزیران با دشواری‌های زیادی همراه شود. در مجلس افغانستان نه کدام گروه پارلمانی معیاری وجود دارد و نه جریان‌های سیاسی، از این جهت شناخت مجلس و تصمیم آنان کار دشواری است. روزنامه آرمان ملی نیز نوشته که اعضاء مجلس نمایندگان جلسات شان را در رابطه به نامزد وزیران پیشنهادی حکومت برگزار کردند و در نشست‌های خصوصی، مسأله نامزد وزیران را به بحث گرفتند.

نویسنده این روزنامه افزوده‌ که پس از ارزیابی تابعیت نامزد وزیران، تا حال مشخص شده که ۱۲ نامزد وزیر، تابعیت کشورهای خارجی از جمله آمریکا، فرانسه، استرالیا و ترکیه را دارند.

نویسنده آرمان ملی افزوده که سند و رشته تحصیلی برخی از نامزد وزیران با پست‌شان مرتبط نیست، با آن هم دیدار و ملاقات برخی از نامزد وزیران با نمایند گان مجلس به منظور کسب رای اعتماد ادامه دارد.

قبل از این مجلس نمایندگان افغانستان تصویب کرده بود که به وزیران دارای دو تابعیت هستند، رای نمی دهند. روزنامه اطلاعات‌روز نیز نوشته که فهرست نامزد وزیران کابینه‌ا‌ی حکومت وحدت ملی با کابینه‌ا‌ی حکومت‌های قبلی تفاوت‌های زیادی دارد. از نظر سنی، بیش‌تر اعضاء این کابینه را جوانان تشکیل می‌دهند. تمام نامزد ‌وزیران، به‌جزء نامزد ریاست عمومی امنیت ملی، چهره‌های جدیدی هستند که پیش از این در حکومت‌های گذشته در کابینه نبوده‌اند.

نویسنده این روزنامه مدعی است که اعضاء جدید کابینه در پستهای ارشد دولتی کار کرده‌اند ولی تاکنون نامی از آن‌ها مبنی به دست داشتن در فساد اداری و پرونده‌های اختلاس و دزدی برده نشده و متهم به داشتن تعصبات کور قومی، منطقه‌ای و زبانی هم نیستند.

نویسنده این روزنامه افزوده که تمام نامزد وزیران از نظر شخصی دارای پایگاه‌هایی چون دانشگاه‌ها، نهادهای غیر دولتی و سازمان‌های دولتی و غیر‌دولتی هستند. برعکس کابینه‌های گذشته، که اکثر اعضاء آن دارای پایگاه‌های جهاد، سنگر و مقاومت بودند. از این‌رو، می‌توان گفت که فهرست وزیران پیشنهادی کابینه‌ا‌ی حکومت وحدت ملی، نسبت به کابینه‌های قبلی تکنوکرات است.

اطلاعات روز نوشته که هیچ یک از رهبران و فرماندهان جهادی که پیش از این ارگ را محاصره کرده بودند، در کابینه‌ا‌ی جدید حضور ندارند. روزنامه جامعه باز نیز در سرمقاله خود نوشته که تأخیر در معرفی کابینه اعتراضات جدی درمیان مردم و فعالان رسانه‌ای و شبکه‌های مجازی، بر‌انگیخته بود. اکنون که نامزدهای عضویت در کابینه آینده معرفی شده‌اند، اعتراضات شکل دیگری به خود گرفته است.

به نظر نویسنده این روزنامه از عکس‌العمل تند و تهدید آمیز برخی رهبران جهادی سابق که بگذریم، موضع‌گیری‌های جوانان و نسل جدیدی از تحصیل‌کرده‌های جامعه که عمدتاً درفضای مجازی منتشر شده است، از ابعاد مختلف قابل بررسی است.

سرمقاله نویس این روزنامه نوشته که کابینه جدید از جهات مختلف قابل نقد‌ند، شکی وجود ندارد. برخی نامزد ‌وزیرانی که معرفی ‌شده‌اند، تحصیلات کافی ندارند، از تجربه مدیریتی قابل‌توجه برخوردار نیستند و در وزارت‌های مرتبط با رشته تخصصی‌شان معرفی نشده‌اند. واقعیت این است که معرفی این نامزد‌ وزیران، ارزش این‌همه تاخیر را نداشت و توقعات ایجادشده از وعده‌های رهبران وحدت ملی را برآورده نکرده است.

مطالب مرتبط