پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از چشم دیدهای خبرنگاران ما

در کشور مکسیکو شمار زیادی از جوانان و نوجوانان به سبب جنگ های مواد مخدر و قاچاق انسان ناپدید میشوند و یا هم بطور بیرحمانه توسط گرو های مافیایی به قتل میرسند. ویل گرانتز گزارش گر بی بی سی در امریکای لاتین در گزارشی داستان مادران رنجدیده مکسیکو را بازگو می کند که در سوگ گمشده گان شان بسر میبرند.برگردان این گزارش را همکارم شعیب شریفی تقدیم میکند.