پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فقدان تنوع در میان نامزدان جایزه اسکار

رئیس اکادمی اسکار می گوید باید تنوع بیشتری در میان نامزادان این جایزه به وجود بیاید . این اظهارات پس از ان مطرح می شود که برای جوایز امسال اسکار تنها بازیگران سفید پوست در رشته های بهترین بازیگر نامزد شده ان و در میان نامزدان رشته های کارگردانی و فیلمنامه نویسی نام هیچ زنی دیده نمی شود . شیرلی بون ایزاک که اولین رئیس آمریکایی افریقایی الاصل اکادمی اسکار است می گوید که این اکادمی برای ایجاد تنوع در صدا و مفکوره متعهد است

گفتگوی داشتم با حسین دانش سینماگر افغان مقیم سودین و ابتدا از او در مورد عوامل عمده کمبود تنوع در میان نامزدان جوایز سینماییا اسکار پرسید