پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وزیر کشاورزی پیشنهادی افغانستان در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل

در افغانستان، وزیر پیشنهادی کشاورزی، که نامش در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین الملل است، می‌گوید قربانی توطئه سیاسی شده است. نام یعقوب حیدری، از حدود هفت سال پیش، به اتهام فرار از پرداخت مالیات در کشور استونی وارد این فهرست شده است. او گفته علیه دولت استونی به دادگاه شکایت می‌کند. دولت افغانستان بعد از ماه ها کشمکش، سر انجام نام وزیران پیشنهادیش را برای گرفتن رای اعتماد اعلام کرده است. حالا ماجرای آقای حیدری، می تواند تبدیل به مشکلی تازه برای دولت شود. هارون نجفی‌زاده از کابل گزارش می‌دهد