دو نامزد وزیر پیشنهادی کابینه جدید انصراف دادند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دو نامزد وزیر پیشنهادی کابینه جدید انصراف دادند

قرار است رئیس جمهوری اشرف غنی فردا کابینه اش را برای گرفتن تائید پارلمان به مجلس معرفی کند. اما نمایندگان مجلس می گویند که احتمال دارد تا ۱۳ نفر از این افراد تابعیت دوگانه داشته باشند، در مورد هویت این افراد چیزی گفته نشده، پیشتر پارلمان فیصله کرده بود که صلاحیت نامزدانی را که دارای دو تابعیت هستند را تائید نمی کنند.

جزییات در گزارشی از خلیل نوری