گفتگوی حامد کرزی در باره وجود داعش در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی حامد کرزی در باره وجود داعش در افغانستان

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان در مورد وجود گروه دولت اسلامی یا داعش قبلی شک نشان داده است. آقای کرزی در مصاحبه ای با تلویزیون پشتوی بی‌بی‌سی گفت پخش خبرها در مورد وجود گروه داعش در افغانستان، کار استخبارات خارجی است.

هارون الرشید خبرنگار بخش اردوی بی‌بی‌سی در کابل با آقای کرزی گفتگو کرده و نخست در باره تغییر موضع ارتشیان پاکستان در برابر افغانستان پرسیده است؟