'افغان‌ها از وخامت اقتصادی بیشتر از تهدید طالبان هراس دارند'

حق نشر عکس

یک نظرسنجی تازه موسسه گالوپ که مرکز آن در واشنگتن پایتخت آمریکا است، نشان می‌دهد ۶۷ درصد افغان‌ها بدین باورند که کاهش رشد اقتصادی و نرخ روبه افزایش بیکاری در افغانستان تهدیدی به مراتب بزرگتر از طالبان به آینده مردم این کشور است.

در این گزارش آمده که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۴ همچنان به سقوط خود ادامه داد و تنها شش درصد از افغان‌ها فکر می‌کنند شرایط اقتصادی افغانستان در حال بهتر شدن است.

این نظرسنجی که زیر عنوان "نگاه افغان‌ها به اقتصادشان" منتشر شده، نشان می‌دهد از هرسه شهروند افغانستان دو نفر آنها بر این باورند که شرایط اقتصادی در کشورشان رو به وخامت است.

Image caption گالوپ یک شرکت مشاوره مدیریتی است که بیش از همه چیز برای نظرسنجی‌هایش معروف است

از پایان ماموریت نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان سه هفته می‌گذرد و این نظرسنجی نشان می‌دهد که در میان مردم افغانستان آینده مبهم است و سئوالهای بی پاسخ زیادی در این باره وجود دارد.

در گزارش گالوپ آمده که "عدم اطمینان در مورد انتقال امنیتی و بحران‌ انتخابات ۲۰۱۴ قطعا نگاه افغان‌ها به اقتصادشان را منفی تر ساخته است. ولی بدتر این که این وضعیت در کشوری‌که رشد اقتصادی‌اش بسیار وابسته به کمک بین المللی است، سرمایه‌گذاران را نیز دچار ترس ساخته است."

پس از میانگین رشد ۹ درصدی از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ ، براساس آمار بانک جهانی، اقتصاد افغانستان افت بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و در سال ۲۰۱۳ کمتر از ۴ درصد و در سال ۲۰۱۴ حدود ۱.۵ درصد رشد داشته است.

در گزارش این موسسه آمده در حالی‌که رشد در تمام بخش‌های اقتصاد افغانستان از خدمات گرفته تا زراعت در حال کاهش است، فرصت‌های شغلی برای شهروندان افغانستان بسیار محدودتر شده است. براساس این نظرسنجی از نگاه افغان‌ها بازار کار هیچ وقت در هفت سال گذشته تا این اندازه بد نبوده است.

در این گزارش که افغانستان در آن به پنج منطقه اقتصادی تقسیم شده، توضیح داده شده که بیشترین بدبینی نسبت به بازار کار در شرق و مناطق مرکزی این کشور از جمله کابل وجود دارد.