روایت تصویری: اعتراض‌ها در شهرهای مختلف افغانستان علیه شارلی ابدو

روز جمعه شهرهای مختلف افغانستان شاهد اعتراض‌های گسترده علیه بازنشر کاریکاتور پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو بود.

جزئیات این خبر را اینجا بخوانید.

اعتراض‌های هرات

هزاران نفر پس از نماز جمعه در میدان گل‌های شهر هرات تجمع کردند. آنها با سوزاندن پرچم فرانسه شعار‌های مرگ بر آمریکا، فرانسه و انگلیس نیزسر دادند.

اعتراض‌های کابل