روزنامه های کابل؛ یکشنبه ۵ دلو

حق نشر عکس ARG
Image caption نامزد وزیران کابینه دولت وحدت ملی افغانستان این روزها برنامه های کاری شان را به مجلس ارائه می کنند

بحث تابعیت دوگانه نامزدان کابینه در چند روز اخیر جنجال های زیادی را به خصوص در مجلس نمایندگان به دنبال داشته است.

سرانجام روز گذشته ریاست جمهوری اعلام کرد که به تصمیم مجلس احترام گذاشته و نامزدان جدیدی را به جای نامزدان با تابعیت دوگانه معرفی خواهد کرد.

روزنامه های پنجم دلو/بهمن کابل در سرمقاله های امروز خود به چون و چرای این جنجال ها پرداخته اند.

"چرا دو تابعیتی ها نباید وزیر شوند؟"

روزنامه اطلاعات روز می نویسد که با وجود مصوبه‌ مجلس نمایندگان مبنی بر عدم تایید نامزد‌وزیران پیشنهادی با تابعیت دوگانه و افزون بر صراحت ‌قانون اساسی در مورد تابعیت نامزد‌وزیران، هنوز هم شماری از اعضای مجلس نمایندگان در تلاش اند تا نامزد‌وزیران با تابعیت دوگانه را دوباره به روند رای اعتماد بازگردانند.

اطلاعات روز نوشته که داشتن تابعیت دوگانه‌ وزیران شاید در جهان امر نادری باشد اما از آن‌جایی که شمار زیادی از مردم افغانستان سال‌های گذشته مهاجر شده و تابعیت همان جا را گرفته، اکنون با برگشت دوباره به وطن با موضوع «تابعیت دوگانه» مواجه گردیده‌اند.

نویسنده سرمقاله اطلاعات روز به این باور است که تابعیت دوگانه‌ مقام‌های بلند‌پایه‌ دولتی، دارای ابعاد منفی سیاسی و اداری می‌باشد.

اطلاعات روز نوشته که از نظر سیاسی، کسانی که تابعیت یک کشور دومی را کسب می‌کنند، برای تعهد به منافع آن کشور سوگند یاد می‌کنند و از لحاظ اداری، این موضوع سبب فساد و آشفتگی مالی و اداری در اداره‌های تحت رهبری آنان می‌شود زیرا این اشخاص را نهادهای عدلی و قضایی نمی‌توانند به‌راحتی مورد بازپرسی قرار دهند.

جدال بی فرجام تابعیت دوگانه

روزنامه افغانستان می نویسد که بحث بر روی تابعیت اکنون در پارلمان به یک معضل بزرگ تبدیل شده و حتی باعث درگیری فیزیکی میان نمایندگان شد.

افغانستان نوشته که این بحث خود تبدیل به یک معضل و حتی گفته می شود به یک مساله فسادزا شده است.

افغانستان افزوده که جنجال های پارلمان بر سر موضوعاتی که خود به آن رای داده اند و تصویب کرده اند، سبب خدشه دار ساختن اعتبار پارلمان می شود و وقت پارلمان را نیز ضایع می سازد.

روزنامه جامعه باز نیز می نویسد که هیچ کسی در مورد فسادی که از طریق تماس‌های مستقیم و قول‌و‌قرارهایی میان نمایندگان مجلس و وزرای دولت به وجود می آید، شک ندارد.

جامعه باز نوشته که "وقتی تصویب شد که به نامزدهای دو‌ تابعیتی رای داده نشود، شامل تمام نامزدها می‌شود و نیازی نیست در این مورد حتی حرف گفته شود. اما وقتی روی این موضوع برخورد فیزیکی می‌شود، چند احتمال تقویت می‌یابد؛ ‌معامله پنهانی در کار است، ‌رفتار نمایشی و شارلاتانی است و یا ‌مسایل و موضوعات مورد بحث در مجلس به اندازه کافی برای نمایندگان مهم و قابل اعتنا نیست و در کل مدیریت مجلس ضعیف است."

رئیس جمهوری و کابینه

روزنامه ۸‌صبح می نویسد که رئیس جمهوری از نامزد وزیران حمایت سیاسی نمی کند.

۸‌صبح به سفرهای رئیس جمهوری به ترکمنستان و عربستان در این روزها اشاره کرده و نوشته که این نشان می‌دهد که رئیس‌جمهوری علاقه‌ای به حمایت سیاسی از نامزدوزیرانی که به پارلمان معرفی کرده است ندارد.

۸‌صبح افزوده که "در این چند روز نامزدوزیران هم غیر از یکی دو تای آن، زحمت تحقیق و ارایه یک برنامه استراتژیک برای مدیریت وزارت‌خانه مربوطه را به خود ندادند و نمایندگان هم گوش به برنامه های آنها ندادند؛ این‌ها افکار عمومی را در مورد معامله‌های پولی پشت پرده نگران ساخته است."

۸‌صبح نوشته که رئیس‌جمهوری و رئیس اجرایی، اگر می‌خواهند از فساد بیشتر اداری جلوگیری کنند، اجازه ندهند تا معامله‌های پولی میان نمایندگان و نامزدوزیران انجام شود.

مطالب مرتبط