پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیپال از افول سلطنت تا ظهور جمهوریت

انتظار نپال برای قانون اساسی جدید، طولانی و دردناک بوده و یک دهه جنگ خونین داخلی به همراه داشته است.

در دوران پیش از تغییر نظام سلطنتی در این کشور، قانون اساسی را کمیسیون‌ها دولتی می‌نوشتند و پادشاه آن را تصویب می‌کرد. اما شورشیان مائوئیست برای سرنگونی سلطنت قیام کردند تا جمهوری دموکراتیک جدیدی را برقرار سازند و قانون اساسی جدیدی را در چارچوب تحولات تازه تدوین کنند.

در سال 2006 میلادی دولت نپال و شورشیان مائویست موافقتنامه صلحی را امضا کردند که به یک دهه جنگ داخلی در این کشور پایان داد. اما از آن زمان تاکنون، با وجود تعیین ضرب‌الاجل‌های مکرر برای وضع قانون اساسی جدید، نپال هنوز قانون اساسی جدیدی را که منتظرش بوده ندارد.

دراین برنامه شاهد عینی، فرهانه حیدر با ایان مارتین، Ian Martin فرستاده وقت سازمان ملل متحد به نپال که نقش مهمی در میانجیگری میان دولت و شورشیان نپالی ایفا کرده بود، صحبت کرده است.