مجلس افغانستان بودجه سال ۱۳۹۴ را تصویب کرد

حق نشر عکس MoF
Image caption بودجه افغانستان هرساله چندین بار توسط مجلس نمایندگان این کشور رد می‌شود

مجلس نمایندگان افغانستان امروز در نشست عمومی خود بودجه سال۱۳۹۴ این کشور را با اکثریت آرا تصویب کرد.

تنها ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس مخالف تصویب این بودجه بودند.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال ۱۳۹۴ این کشور را بالغ بر ۴۳۶ میلیارد افغانی (۷.۶ میلیارد دلار) اغلام کرد که ۲۸۳ میلیارد افغانی(۴.۹ میلیارد دلار) بودجه عادی و ۱۵۵ میلیارد افغانی( ۲.۷ میلیارد دلار) بودجه توسعه‌ای است.

در نشست امروز نمایندگان حکم شماره ۲۱۲۴ حامدکرزی، رئیس جمهور سابق این کشور، رد شد.

در این حکم تصریح شده بوده که "رئیس دفتر ریاست‌جمهوری، رئیس اداره امور(نهاد ریاست جمهوری)، دستیار خاص رئیس ‌جمهوری پیشین، اعضای شورای وزیران، دادستان کل، رئیس عمومی امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، مشاوران ارشد و وزیران مشاور پس از پایان ماموریت‌ شان نیز از امتیازاتی برخوردار هستند."

اما مجلس این حکم را رد کرده و مصارفی را که به منظور اجرای این حکم در بودجه پیشبینی شده بود، حذف کردند.

مجلس نمایندگان بودجه ریاست اجرائی حکومت وحدت ملی که حدودا بالغ بر ۲.۸ میلیون دلار و بودجه شواری اقتصاد ملی را که بالغ بر ۱.۳ میلیون دلار می‌شود را نیز تا زمانیکه تشکیلات این دو نهاد توسط مجلس نمایندگان افغانستان تصویب نشده به حالت تعلیق در آورد و تصویب‌کرد که بعد از تصویب تشکیلات این دو نهاد بودجه منظور است.

در بودجه امسال نرخ تورم ۴.۳ اعلام شده و ارزش تولید ناخالص داخلی نیز ۴ و ارزش واردات نیز ۸.۱۲ اعلام شده است.

ارزش برابری دلار با افغانی واحد پول افغانستان ۵۷ اعلام شده است.

این بودجه ماه جدی/ دی امسال با "اکثریت قاطع" رای مجلس نمایندگان به دلیل عدم توازن و اختصاص دادن بودجه به واحدهای جدید حکومت وحدت ملی رد شده بود.

نمایندگان مجلس انتقادهای زیادی را نسبت به بودجه مطرح کردند از جمله انتقادها این بود که در این طرح توسعه متوازن در مناطق مختلف کشور در نظر گرفته نشده است.

مطالب مرتبط