روزنامه‌های کابل؛ چهارشنبه ۸ دلو

Image caption روند رای اعتماد به نامزد وزیران کابینه دولت وحدت ملی، مطالب اصلی سرمقاله روزنامه‌های کابل را تشکیل می‌دهد

امروز روند رای اعتماد دهی به نامزد وزیران کابینه دولت وحدت ملی افغانستان آغاز و اکنون این روند ادامه دارد. بیشتر روزنامه‌های امروز کابل مطالب تحلیلی و سر مقاله‌های خود را به این موضوع اختصاص داده و از نمایندگان خواسته که به شایستگان رای دهند.

روزنامه ۸صبح نوشته که در این هفته، بیشتر کسانی‌که به عنوان نامزدوزیر معرفی شده بودند، برای نمایندگان مجلس سخنرانی کردند.

این روزنامه افزوده که نکته جالب در جلسه سخنرانی‌های نامزدوزیران به نمایندگان مجلس این بود که کم‌تر نماینده‌ای سوال دقیق می‌پرسید. سوال‌های بیشتر نمایندگان غیرتخصصی و سطحی بود. جلسه‌های پرسش و پاسخ با نامزدوزیران نشان داد که نمایندگان مجلس، معلومات دقیق در مورد وزارت‌خانه‌ها، ظرفیت‌ها و دشواری‌های ادارات ندارند.

به نظر نویسنده ۸صبح بیشتر مردم با دیدن کرسی‌های خالی مجلس، به این نتیجه رسیده‌اند که برای بیشتر نمایندگان معامله‌های کوچک پشت پرده اهمیت دارد، تا شایسته‌سالاری. وقتی برای نمایندگان سخنرانی و پاسخ‌های نامزدوزیران مهم نباشد، چه چیزی مهم است؟ چگونه نمایندگان اصل شایسته‌سالاری را حمایت می‌کنند؟

روزنامه افغانستان با این تیتر"کاندید وزیران پیشنهادی و دشواری عبور از فلتر پارلمان" نوشته که مشکل وزیران زمانی آغاز می‌شود که برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی می‌شود. وزرای پیشنهادی در مجلس نمایندگان با احزاب و جناح‌های سازمان یافته روبرو نیست بلکه آن ها با تک تک نمانیدگان روبرو است. یکی از مشکلات اساسی و جدی عبور از پارلمان هم همین است.

به نوشته روزنامه افغانستان در کشورهای که احزاب قدرتمند دارد و سیاست بر محور حزب و سیاست‌های حزبی می چرخد روند رای گیری وزرا تا حدودی زیاد مشخص است. زیرا، کاندید معرفی شده توسط یکی از احزاب معرفی شده است.

نویسنده این روزنامه معتقد است که در سیزده سال گذشته، نامزد وزیرانی که دست شان به دهن شان می‌رسید و توانایی پرداخت چند صد هراز دلار را داشت، می‌توانست به راحتی از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد. اما کسانی که قادر به پرداخت پول به نمایندگان مجلس نبود، رای اعتماد نمی‌گرفت.

روز نامه چراغ افغانستان نیز با این تیتر "از کابینه پیشمرگ تا کابینه اصلی" نوشته که کابینه‌ای که در چند روز گذشته به بیان دیدگاه خود را برای نمایندگان، مردم و رسانه‌ها پرداختند؛ کابینه‌ای پیش مرگ برای خرید وقت و پی‌ریزی مستحکم برای افراد اصلی مد نظر حکومت وحدت ملی بود و بس!

نویسنده چراغ افزوده که چنین مهره چینی و جایگیری افراد در پست‌های حساس و بلندپایه حکومتی که تقریبا نارضایتی تمام احزاب و اقشار و اقوام و قبایل را بدنبال داشت، قربانی برگ برنده‌ای شد که در دستان اشرف غنی و عبدالله و دیگر همراهانشان است و نه بزودی که بالاخره کابینه واقعی معرفی می‌شود.

سرمقاله نویس این روزنامه افزوده است که حالا توپ در میدان نمایندگان ملت است که خود نیز بعد از تعیین تاریخ انتخابات مجلس نمایندگان زیر ساتور قضاوت مردم خواهند رفت. بدون تردید هیچ فرد عاقلی نمی‌خواهد بخاطر یک دریافت هدایا با سرنوشت خودش بازی کند. نمایندگان باید فارغ از هرنوع احساسات و زد و بندهای قومی با توجه به گذشته سیاه و ضد ملی بعضی نامزد وزیران؛ تصمیم بگیرند.

روزنامه جامعه باز نیز با این پرشس که نقطة‌ پایانی چگونه گذاشته خواهد شد؟ نوشته با تمام اما ‌و‌اگر‌ها، برخی از افراد معرفی‌شده به مجلس نمایندگان، برنامه‌های‌شان را ارائه کردند و اکنون نمایندگان مردم می‌توانند در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. داستان معرفی کابینه تا این‌جای کار نیز واقعیت‌های تلخی را برملا ‌کرده است. اکنون دیده شود که مجلس تصمیم آخر را چگونه می‌گیرد.

نویسنده این روزنامه افزوده از آنجایی که منطق چینش افراد مبتنی بر سهمه‌بندی بوده است، تعدادی از افراد معرفی‌شده، بیش از آن‌که از طریق ساختار، فرصت رسمی به این فهرست راه پیدا کرده باشند، واجد معیارهای نمایندگی از نخبگان قومی بوده‌اند. تعدادی از این افراد نه در حوزه‌های مدیرتی تعریف‌شده تخصص درست و حسابی ‌دارند و نه توانایی انجام چیزهایی را که به عنوان برنامه ‌کاری در مجلس‌ نمایندگان روخوانی‌ کردند.

به نظر نویسنده جامعه باز در فهرست ارائه‌شده به مجلس نمایندگان، چهره‌ها و نام‌هایی حضور دارند که آشکارا از منطق نمایندگی در کابینه پیروی نمی‌کنند. در یک داوری روادارانه می‌توان آن‌ها را چهره‌های مستقل تکنوکرات خواند.

نویسنده این روزنامه افزوده که افراد مستقل و برخوردار از تجربه، توانایی و مهارت‌های مدیریتی قوی نیز در این فهرست دیده می‌شوند. این دسته از افراد از حیث کمی‌، پایین‌ترین درصد کابینه را تشکیل می‌دهد؛ اما از حیث کمی وزنه این گروه بر گروه‌های دیگر سنگینی می‌کند.

به نظر سر مقاله نویس جامعه باز برخی از چهره‌هایی که از آدرس‌های قومی معرفی ‌شده‌اند، اما حداقل‌هایی از معیار‌های گزینش را نیز دارند. در فضای سیاست قومی، فضا و زمینه‌ برای رشد و برآمدن برخی از نخبگان مساعد بوده است. نتیجۀ آن، ظهور تکنوکرات‌های قومی است.