دفاتر شوراهای ولایتی افغانستان در بسیاری از ولایات بسته شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفاتر شوراهای ولایتی افغانستان در بسیاری از ولایات بسته شد

در بیشتر ولایات افغانستان، اعضای شوراهای ولایتی در یک اقدام هماهنگ دفاتر شان را به گونه اعتراض مسدود کردند. اخیراً مجلس نمایندگان فیصله کرد که این شورا ها صلاحیت نظارت از نهاد های دولتی را ندارند و تنها می‌توانند به مسئولان محلی مشورت بدهند. اعضای این شورا ها می‌گویند لغو این صلاحیت، حضور آنان را بی مفهوم می‌سازد.

محمد قاضی‌زاده جزییات را گزارش داده است.