وفاداری چیست و چرا وفاداری می کنیم؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وفاداری چیست و چرا وفاداری می کنیم؟

وفاداری چیست و چرا وفاداری می کنیم؟

وفاداری در زندگی ما چه نقش و جایگاهی دارد؟ شما به چه وفادار هستید؛ خانواده، همسر، شغل و غیره و چرا؟ و این‎ که چرا برخی‌ها وفادار نیستند؟

مایک ویلیمز، خبرنگار بی‌بی‌سی با افرادی صحبت کرده که وفاداری شان به چالش کشیده شده است.