از چشم دیدهای خبرنگاران ما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از چشم دیدهای خبرنگاران ما

به نظر می رسد که جهان آهسته آهسته به گسترده گی بحران در شمال شرق کشور افریقایی نایجریا پی می برد. در پنج سال گذشته، گروه مسلح اسلامگرا بوکو حرام در این مناطق ویرانی به بار آورده و تلاش دولت هم برای بازپسگیری مناطق از دست رفته تا حد زیاد ناکام بوده است.

حمله اخیر بر شهرک بگه "Baga"یکی از بدترین حملات بود که بیش از دو صد دختر دانش آموز که نه ماه پیش از منطقه چیبوک ربوده شدند، نیز هنوز ناپدید اند.

نگرانی ها از مرزهای نایجریا فراتر رفته و در روزهای اخیر ده ها مرد، زن و کودک از کشور کامرون ربوده شدند.

ول راس "Will Ross" خبرنگار بی‌بی‌سی در گزارش این هفته‌، چشم دیدهای خبرنگاران ما، به برخی چالشهای ارتش نایجریا در مبارزه با بوکو حرام می پردازد.