داعش دومین گروگان جاپانی را سر برید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داعش دومین گروگان جاپانی را سر برید

جاپان در برابر قتل آشکار دومین گروگان جاپانی به دست دولت اسلامی، واکنش خشمگینانه نشان داده است. شینزو آبی، نخست وزیر جاپان، پس از انتشار ویدیویی که سر بریدن کنجی گوتو، خبرنگار جاپانی را نشان می‌دهد، قاتلان را محکوم کرد.

افراد دولت اسلامی کنجی گوتو را در ماه اوکتوبر گروگان گرفته بودند. آقای آبی، اما تاکید کرد که جاپان به همکاری خود با ائتلاف بین المللی که علیه دولت اسلامی می جنگد، ادامه خواهد داد.

در همین حال اردن می گوید که علی رغم این که به نظر میرسد، کنجی گوتو، ژورنالیست جاپانی به قتل رسیده، متعهد است که یکی از پیلوت های این کشور را که دولت اسلامی گروگان گرفته آزاد کند. یک سخنگوی حکومت در عمان پایتخت اردن، کشتن کنجی گوتو را محکوم کرد وگفت اردن از همه امکانات برای رهایی پیلوت این کشور استفاده خواهد کرد.

نجیبه فیروز گزارش می دهد.