افزایش مهاجرت کودکان بی همراه از افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افزایش مهاجرت کودکان بی همراه از افغانستان

نتایج یک پژوهش مشترک واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان و اداره عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان داده که مهاجرت کودکان بی همراه از افغانستان به خارج مخصوصاً کشورهای غربی افزایش یافته است. وضعیت مبهم سیاسی فقر و بی‌کاری از دلایل عمده چنین مهاجرت ها خوانده شده است.

این نهادها فقرزدایی، ایجاد زمینه های آموزش و کار و بلند بردن سطح آگاهی مردم را از راههای کاهش چنین مهاجرت ها خواند.

جزییات بیشتر در گزارشی از مرضیه عدیل ازکابل