امنیت ملی افغانستان دو سازمانده حملات انتحاری را دستگیر کرد

حق نشر عکس Reuters

اداره امنیت ملی افغانستان دو فرد سازمان دهنده حملات انتحاری را که قصد داشتند حملاتی را در کابل انجام دهند، بازداشت کرده است.

در خبرنامه امنیت ملی آمده است که این افراد مقدار مواد انفجاری را در یک بسته کتاب‌های دینی در یک موترسیکلت جاسازی کرده و به کابل انتقال داده بودند.

این خبرنامه با اشاره به اعترافات هجرت الله و سیف السلام دو فرد بازداشت شده مدعی‌است که آنها آموزش‌های تروریستی را در پاکستان دریافت کرده بودند.

این دو فرد همچنین گفته اند که آنها را مولوی روح الله یک فرمانده گروه طالبان به منظور حمله تروریستی در ساحه پلچرخی، به کابل فرستاده بود.

امنیت شهر کابل در روزهای اخیر نسبتا بهتر شده است. اداره امنیت ملی و همچنین پلیس از بازداشت شماری از افراد انتحار کننده در سراسر افغانستان خبر داده‌اند.

در ماه‌های اخیر و پس از ایجاد حکومت وحدت ملی کابل را موجی از حملات خونین انتحاری و انفجارهای قوی نا آرام کرده بود.