پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا پرچم یا بیرق را به کار می‌بریم؟

چرا پرچم یا بیرق را به کار می بریم چرا گذشته گان پرچم را ارزش می دادند؟ آیا پرچم نشانه ی مشخص کردن هویت است؟ چرا پرچم با تکه یی از پارچه تهیه می شود؟ مایک ویلیامز، گزارشگر بی بی سی در گزارشی به جستجوی جواب رفته که سهراب سیرت برگردان فارسی دری آنرا ارایه می کند.