۲۴ هزار افغان در ماه ژانویه "مجبور" به ترک پاکستان شده اند

Image caption حدود ۳ میلیون افغان در پاکستان زندگی می‌کنند که نزدیک به میلیون آنها ثبت نشده اند و وضعیت پناهندگی ندارند

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده که شمار شهروندان ثبت نشده افغان در حال بازگشت از پاکستان به کشورشان به "شدت" افزایش یافته است.

این سازمان گفته است که تنها در یک ماه ژانویه/جنوری ۲۴ هزار شهروند افغانستان، پاکستان را ترک کردند؛ در حالی‌که نزدیک به همین رقم افغان در مجموع سال ۲۰۱۴ به افغانستان بازگشتند.

این نهاد بین‌المللی می‌گوید که بازگشت دسته جمعی پناهندگان افغان از پاکستان پس از کشتار طالبان در یک مدرسه پشاور و افزایش تنش میان افغا‌نها و جامعه میزبان، آغاز شد. این سازمان گفته که تعداد از افغانها به دلیل "بدرفتاری" پاکستان را ترک می‎کنند.

ریچارد دنزینگر، رئیس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان گفت: "این همه پس از حمله به مدرسه پشاور آغاز شد. وقتی وقایع وحشتناک اتفاق می‌افتد، مردم خارجی‌ها را مقصر می‌پندارند."

حدود ۱۵۰۰ افغان در این ماه از سوی پلیس پاکستان از این کشور به زور اخراج شده اند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که افغان‌ها در پاکستان از موارد بدرفتاری مانند حمله به خانه‌هایشان و زورگویی پلیس گزارش داده اند.

سرازیر شدن ناگهانی هزارها پناهجوی افغان به کشورشان بر منابع محدود افغانستان فشار آورده و در این میان تنها به آسیب‌پذیرترین پناهجویان کمک صورت می‌گیرد.

آقای دنزینگر گفت که تنها ده درصد بازگشت کنندگان به کمک دسترسی داشته اند و سازمان مهاجرت مجبور شده بخشی از منابع خود را از غرب افغانستان از مناطق مرزی با ایران برای این پناهندگان منتقل کند.

این سازمان گفته که به ۱.۶ میلیون دلار دیگر در افغانستان برای سال ۲۰۱۵ نیاز دارد.

گفته می‌شود که حدود ۳ میلیون افغان در پاکستان زندگی می‌کنند که نزدیک به یک میلیون آنها ثبت نشده اند و وضعیت پناهندگی ندارند.