شاهد عینی: فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاهد عینی: فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا

در اپریل ۱۹۵۹ فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا از ایالات متحده امریکا دیدار کرد. هدف از این دیدار، بدست آوردن دل منتقدان انقلاب در کشورش بود. آقای کاسترو در جریان اقامت دوهفته یی اش در امریکا برای مدیران روزنامه ها، استادان دانشگاه و مردم عادی سخنرانی کرد. او حتی با ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا هم دیدار کرد.

اِد شا متخصص آثار هنری که سخنرانی فیدل کاسترو را شنیده و در جریان مراسمی با او دست داده بود. او در این برنامه شاهد عینی، چشم دیدهایش را با مایک لنچین در میان گذاشته است.