پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعطای ویزه در فرودگاه

وزارت خارجه افغانستان میگوید اعطای ویزه افغانستان به تاجران وسرمایه گذاران شرکت های بزرگ خارجی سراز هفته آینده در فرودگاه کابل آغاز میشود. مرضیه عدیل گزارش می دهد