از چشم دیدهای خبرنگاران ما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از چشم دیدهای خبرنگاران ما

کانادا کشوری است سرشار از منابع فراوان طبیعی و یکی ازاعضای گروه ۲۰ اقتصاد برترجهان. زندگی در کانادا بسیار راحت به نظر می‌رسد ولی این کشور با مشکل جدی افراد بی سرپناه مواجه است.

بیش از دوصد هزار کانادایی خانه بدوش اند و بدون سرپنا در جاده‌ها و دیگر محلات شب و روز را می‌گذرانند. از سال های ۱۹۹۰ میلادی بدین سو فقر در این کشور رو به افزایش بوده حکومت فدرال نیز بودیجه ارایه خدمات سرپناه را کم کرده است.

خانه بدوشی به هرکسی در هرجا می‌تواند ناگوار باشد، اما زندگی خاصتا در زمستان کانادا که واقعا بسیار سرد است، بدون یک سرپناه و لباس گرم می‌تواند مرگبار باشد. در زمستان امسال، شماری از افراد خانه بدوش به سبب سردی هوا جان باخته اند.

گزارشگر بی‌بی‌سی شیان گریفتس (Sian Grifiths) چشم دید خود را از وضعیت مردمان بی سرپناه در کانادا در این گزارش بیان کرده است.