اعتراف مشرف به حمایت از طالبان؛ 'بازی دوگانه' پایان یافته؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراف مشرف به حمایت از طالبان؛ 'بازی دوگانه' پایان یافته؟

جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان برای نخستین بار پذیرفته است که سازمان اطلاعات نظامی پاکستان (ISI) از سال ۲۰۰۲ برای تضعیف دولت حامد کرزی، به پرورش دوباره طالبان اقدام کرد.

آقای مشرف که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ عهده دار رهبری نظامی و غیرنظامی پاکستان بود، در گفت‌وگو با روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گفته که پاکستان به این دلیل اقدام به حمایت و پرورش طالبان کرد که دولت حامد کرزی تحت سیطره غیرپشتون‌ها قرار داشت و آنها به هند رقیب دیرینه پاکستان نزدیک بودند.