طالبان پاکستان به مسجد شیعیان در پیشاور حمله کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

طالبان پاکستان به مسجد شیعیان در پیشاور حمله کردند

تندروان در شهر پیشاور، درشمالغرب پاکستان، به یک مسجد شیعیان حمله کردند، حداقل بیست نفر را کشته و ده ها تن دیگر را زخمی کرده اند. پلیس می گوید که افراد مسلح در هنگام برگزاری نماز جمعه به مسجد یورش برده و تیراندازی کردند. صدای انفجار هم شنیده شد. دو هفته قبل، یک بمب گذاری انتحاری در یکی از مساجد شیعیان در جنوب پاکستان بیش از 60 نفر راکشت.

جزییات را نصیره محب خبرنگار ما در اسلام آباد گزارش داده است.