چرا به موسیقی غمگین گوش میدهیم؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا به موسیقی غمگین گوش میدهیم؟

یک تحقیق تازه نشان میدهد که موسیقی غمگین بصورت روز افزون مردم پسند میشود. اما چرا مردم به موسیقی غمگین رجوع می کنند و با گوش دادن به چنین موسیقی در دل و دماغ ما چه میگذرد؟

گزارشگر بی بی سی، هیلینا میری من، در چرای این جمعه به انگیزه گوش دادن به موسیقی اندوهگین پرداخته که برگردان آنرا شعیب شریفی ارائه میکند.