برف‌کوچ در بدخشان افغانستان جان دست کم پنج نفر را گرفت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برف‌کوچ در بدخشان افغانستان جان دست کم پنج نفر را گرفت

در روستای "کلف زار" ولسوالی "یمگان " بدخشان در اثر برف کوچ پنج تن از اهالی این قریه از بین رفته اند. یک تیم نجات که از مردم محل تشکیل شده است برای بیرون آوردن اجساد از زیر برف تلاش می‌کنند، اما تا هنوز موفق به بازیابی اجساد نشده اند. در یک حادثه‌ی دیگر در همین ولسوالی در قریه‌ی غرمی بیست خانه در زیر برف فرو رفته است.

قربان علی همزی از فیض آباد در مورد این حادثه گزارش د اده است.