پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد سیاف از دولت افغانستان: مجاهدین را به حاشیه راندید

عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی افغانستان از دولت وحدت ملی انتقاد کرده و گفته در این دولت، مجاهدین به حاشیه رانده شده اند. این رهبر جهادی در مراسم بیست و ششمین سالگرد خروج نیروهای ارتش سرخ از افغانستان، گروه دولت اسلامی یا داعش را نسخه جدید طالبان خواند و گفت مجاهدین در برابر این گروه خواهند ایستاد. اسماعیل شهامت از کابل گزارش می دهد