بحث هفته: دست‌آوردهای کریکت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحث هفته: دست‌آوردهای کریکت

تیم ملی کرکت افغانستان در یک دهه از فعالیتش نشیب و فراز هایی را تجربه کرده است، اما با خاطره‌های جالب دست‌آوردها و پیروزی‌های زیادی همراه بوده است. تعدادی از جوانان افغان تیم در سال ۱۹۹۵تیم ملی را در اردوگاه‌های پاکستان تأسیس کردند، بدون امکانات در میدان‌های پر از گرد و خاک کابل ادامه دادند و در میدان‌های بین‌المللی خوب رقابت می‌کنند.

به مناسبت جام جهانی کرکت، بحث ولایتی این هفته در رادیوی بی‌بی‌سی نیز به پیشرفت‌ها و دست‌آورد‌های کرکت در افغانستان اختصاص یافته است.

سید انور خبرنگار بی‌بی‌سی در کابل این بحث را اجرا کرده است.