سهولت‌های جدیدی دولت پاکستان به تاجران افغان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سهولت‌های جدیدی دولت پاکستان به تاجران افغان

هیات تجاری پاکستان در سفری به افغانستان از اجرائی شدن تسهیلات تازه به سرمایه گذاران و تاجران افغان خبر داده است.

خرم دستگیر‌خان، وزیر تجارت پاکستان در کابل به خبرنگاران گفت که در نخستین سفر خود به افغانستان با رهبران حکومت وحدت ملی و مقام‌های اقتصادی افغانستان ملاقات کرده و در مورد تجارت، سرمایه‌گذاری و روابط اقتصادی بین کابل و اسلام آباد صحبت کرده اند.

آقای دستگیر‌خان گفت که هدف اصلی سفر هیات پاکستانی به کابل انجام تعاملات اقتصادی بین دو کشور است که جزئی از "فصل جدید روابط دو کشور" در عرصه‌های مختلف می‌باشد.

جزییات بیشتر درگزارشی از مرضیه عدیل