افغانستان: احداث جاده 'ابریشم جدید' امسال آغاز می‌شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغانستان: احداث جاده 'ابریشم جدید' امسال آغاز می‌شود

این جاده که بخشی از پروژه "راه ابریشم جدید" است، از ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان می‌گذرد و با عبور از دره واخان، افغانستان را به چین وصل خواهد کرد.

احداث این جاده یکی از مواردی است که دو کشور در سفر سال گذشته محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان به چین، روی آن توافق کردند.

قرار است به زودی هیاتی از کشور چین برای نهایی کردن مراحل ساخت این پروژه به افغانستان سفر کند.

محمد قاضی زاده از کابل گزارش می دهد.