از چشم دیدهای خبرنگاران ما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از چشم دیدهای خبرنگاران ما

روسیه اعضای غربی و عرب شورای امنیت سازمان ملل را متهم کرده که تنها در گفتار به نیازهای بشری در یمن توجه دارند. این اتهام پس از آن مطرح شد که آنها از تقاضای ماسکو برای توقف موقت جنگ باهدف زمینه سازی ارسال کمک ها حمایت نکردند. جنگ جاری در یمن، در کنار اینکه نظام دولتی در این کشور را از بین برده، به شمار زیادی از مردم خسارات مالی و جانی وارد کرده است.

خبرنگار بی‌بی‌سی، اورله گورین، در یک سفر دریایی به شهر عدن رفته و چشم دید خود از بحران روان یمن را در این مطلب روایت کرده که همکارم مینه بکتاش برگردان آنرا ارائه می‌کند.