انتخابات سراسری ۲۰۱۵ بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات سراسری ۲۰۱۵ بریتانیا

در بریتانیا حدود ۶۴ میلیون نفر زندگی می کنند. آمار نشان می‌دهد که از هر هشت باشنده این کشور، یک نفرشان در خارج از بریتانیا به دنیا آمده است. این کشور به تنوع فرهنگی ساکنانش مشهور است و فرهنگ تحمل اقلیت های مذهبی و قومی در این کشور یکی از ارزش های این جامعه به حساب می‌آید. با آنکه مسئله حضور مهاجرین در بریتانیا برای اکثر مردم این کشور حل شده است، اما مناطقی از این کشور هنوز نتوانسته با این مسئله کنار بیاید. شهر بردفورد در شمال انگلستان از مناطقی است که چند سال پیش شاهد برخوردهایی تندی میان سفید پوست ها و مهاجران آسیایی بود.

در انتخابات سراسری امسال بریتانیا مسئله ادغام مهاجرین درجامعه بریتانیا از مسائلی است که احزاب سیاسی برنامه های شان را در این زمینه اعلام کرده اند.

در پنجمین گزارش از رشته گزارشهای ویژه در مورد انتخابات سراسری ۲۰۱۵ بریتانیا، علی سلیمی به شهر بردفورد رفته تاببیند که حالا اوضاع در بردفورد چگونه است.