انتخابات بریتانیا: دیپلماسی دفاعی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات بریتانیا: دیپلماسی دفاعی

دولت برآمده از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵ بریتانیا با چه مشکلات جهانی مواجه خواهد بود؟ پیشروی‌های گروه موسوم به دولت اسلامی یا توسعه طلبی های روسیه؟

پاسخ دولت بعدی بریتانیا به این موضوع بستگی دارد که چقدر در زمینه دفاعی هزینه خواهد کرد.

جان سیمپسن نگاهی انداخته به دیپلماسی دفاعی بریتانیا که برگردان آن را علی سلیمی ارائه می کند.