روزنامه های کابل؛ سه شنبه ۲۲ ثور

حق نشر عکس AFP
Image caption آقای غنی گفت که دولت او سیاست مبادله مجرم با گروگان را دنبال نمی‌کند

دولت افغانستان اعلام کرد که دیروز ۱۹ نفر از ۳۱ مسافری که دو و نیم ماه پیش در زابل گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در نشست خبری گفت که برای رهایی این گروگان ها، پولی پرداخت نشده و هیچ مجرمی از زندان رها نشده است.

مطالب تحلیلی روزنامه های ۲۲ ثور/اردیبهشت کابل به آزادی ۱۹ نفر از ۳۱ مسافر ربوده شده در زابل اختصاص یافته است.

معامله برای آزادی گروگان ها

روزنامه ۸‌صبح می نویسد که "رئیس‌جمهور غنی دیروز اذعان کرد که حکومت خانواده‌های برخی از جنگجویان بیرونی را با مسافران به گروگان‌گرفته‌شده، مبادله کرده است."

۸‌صبح نوشته که رئیس‌جمهور غنی گفت که کسی که به حکم دادگاه در زندان است، رها نشده اما رهایی برخی از جنگجویان بیرونی در بدل رهایی مسافران به گروگان‌گرفته‌شده را نیز رد نکرد.

۸‌صبح افزوده "روشن است که تمامی جنگجویان زندانی، محاکمه نشده‌اند. تا حال در هیچ دادگاهی در کابل، جنگجویان خارجی محاکمه نشده‌اند. این نشان می‌دهد که جنگجویان خارجی در بدل این گروگان‌ها رها شده‌اند."

۸‌صبح نوشته که وقتی جنگجویی در بدل مسافران بی‌گناه رها شود، روشن است که سازمان‌های تروریستی در گروگان‌گیری جسورتر می‌شوند.

نویسنده سرمقاله روزنامه ۸‌صبح تاکید می کند که این باید آخرین معامله باشد و نیروهای امنیتی باید بر شهرها، مراکز ولایات و شاهراه‌ها چنان مسلط باشند که هیچ دسته‌ای دیگر نتواند امنیت را در این مناطق مختل کند.

روزنامه اطلاعات روز نیز می نویسد که دولت در مورد چگونگی آزادی گروگان ها معلومات مشخص و دقیقی نداد و سخنان دیروز رئیس جمهوری این اطمینان را به مردم نمی‌دهد که موجی از آدم‌ربایی‌های سازمان‌یافته در راه نیست و تروریستان از آدم‌ربایی به عنوان یک گزینه برای رسیدن به مقاصد سیاسی‌شان استفاده نمی‌کنند.

اطلاعات روز همچنان نوشته که هنوز ۱۲ نفر از مسافران در دست گروگانگیرها اند و مردم نگران این افراد هستند.

روزنامه جامعه باز نیز می نویسد که هنوز زوایای تاریکی در این قضیه وجود دارد.

جامعه باز نوشته که در کنار خوشی ها برای آزادی این گروگان ها، نگرانی نیز وجود دارد زیرا پدیده گروگان‌گیری به قصد باج‌گیری تازه شروع شده و ربودن شهروندان برای باج‌خواهی از دولت در آستانه بدل‌شدن به یک رویه سیاسی ‌ـ ‌نظامی قرار گرفته است.

جامعه باز می نویسد که اگر معامله بر سر گروگان‌ها درست باشد، ضرورت سنجش راهکارهای جدی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه بیش از هر زمانی لازم است.

روزنامه آرمان ملی نیز می نویسد که دولت باید راه هایی را جستجو کند تا در آینده این عمل تکرار نشود که در آن صورت تهدید امنیت مردم و نیروهای امنیتی افزایش می یابد.

آرمان ملی نوشته "نباید رسم بدی گذاشت و مبادله اسرای جنگی را در منطقه رواج داد. اینگونه کارها به طالبان چراغ سبزی را روشن می کند و آنها می توانند از این طریق هم به اهداف خود برسند و هم امنیت را تهدید کنند."

روزنامه افغانستان نیز می نویسد که پس از این گروگان گیری به عنوان یک ابزار برای رسیدن به خواست های گروگان گیران به عنوان یک چالش در مقابل دولت افغانستان وجود خواهد داشت.

افغانستان نوشته که دولت افغانستان باید یک بازنگری در استراتیژی امنیتی خود داشته باشد تا همچو رویدادها بار دیگر رخ ندهد.

افغانستان افزوده که نوعیت این گروگان گیری یک بحران است و با رهایی گروگان ها تمام نمی شود بلکه باید به گونه اساسی آن را حل نمود.