چرا اصطلاحات پیچیده را به کار می‌بریم؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا اصطلاحات پیچیده را به کار می‌بریم؟

چرا در گفتگوهای مان اصطلاحات پیچیده به کار می‌بریم؟

چرا بعضی افراد در محیط کار ترجیح می‌دهند به زبان خاصی با همکاران شان صحبت کنند؟

چرا گاهی افراد از عبارات و کلماتی استفاده می‌کنند که فهم آن برای عده ای مشکل است؟

چرا در مکاتبات از زبان پیچیده استفاده می‌کنیم؟

در چرای این جمعه مایک ویلیامز به مشکلات کاربرد اصطلاحات پیچیده پرداخته است. برگردان این گزارش را از علی سلیمی می شنوید.