پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا در این بهار حملات و ناامنی ها در کابل پایتخت افزایش داشته است؟

کابل در روزهای اخیر شاهد انفجار و حملات انتحاری بوده و سه روز پیش ستیزه‌جویان به مهمان‌خانه‌ای در این شهر حمله کردند که در اثر آن چهارده نفر به شمول نه خارجی کشته شدند. اما این خشونت ها تنها محدود به کابل نبوده بلکه ولایت ها و ولسوالی ها مختلف افغانستان اخیراً صحنه درگیری و ناامنی ها بوده است.

طالبان در آغاز بهار از راه اندازی عملیات گسترده خبر داده بودند، چیزی که همه ساله تکرار می شود .

محب مدثر با عتیق الله امرخیل از جنرالان پیشین افغانستان مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده که چرا در این بهار حملات و ناامنی ها در کابل پایتخت افزایش داشته است؟