دولت افغانستان پرداخت عوارض گمرکی را الکترونیک کرد

Image caption وقتی تبادل پول به صورت فیزیکی در پرداخت مالیات گمرکی به پرداخت الکترونیک تبدیل شود، تا حد زیادی از فساد جلوگیری می‌شود

دولت افغانستان نظام پرداخت عوارض گمرکی را به هدف جلوگیری از فساد، الکترونیک کرده است.

گل مقصود، ثابت معاون وزارت مالیه/دارایی به خبرنگاران گفت که با الکترونیک شدن پرداخت عوارض گمرکی، از دیوان‌سالاری سنگین و واسطه بازی کاسته می‌شود.

آقای ثابت گفت هدف از معرفی سیستم جدید نه تنها آوردن بهبود در جمع کردن عوارض گمرکی است، بلکه باعث شفافیت و سهولت در کار تاجر و مهمتر از همه جلوگیری از فساد می‌شود.

او افزود وقتی تبادل پول در پرداخت مالیات گمرکی به صورت فیزیکی به پرداخت الکترونیک تبدیل شود، تا حد زیادی از فساد جلوگیری می‌شود.

پیش از این تاجران برای تسریع پرداخت عوارض گمرکی دست به دامن کمیشن‌کاران (واسطه‌ها) می‌شدند، اما به گفته آقای ثابت، دیگر نیازی به کمک کمیشن‌کار نخواهد بود.

نجیب وردک، رئیس گمرک‌های افغانستان گفت که سیستم الکترونیک ابتدا در اداره گمرک کابل و فرودگاه بین‌المللی کابل برای سه ماه به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته می‌شود.

آقای وردک افزود که اگر در جریان اجرای آزمایشی این سیستم مشکلی به میان نیامد، سیستم جدید در سراسر کشور اجرا می‌شود.

درآمد افغانستان از طریق گمرک‌ها امسال بالغ بر حدود ۴۸ میلیارد افغانی (معادل ۸۰۰ میلیون دلار) می‌شود که رقم عمده‌ای است.

مقام‌های وزارت مالیه می‌گویند که درآمد گمرکی افغانستان در حال افزایش است و تنها در پنج ماه گذشته ۱۴ درصد در زمان مشابه آن در سال گذشته، در مالیات گمرکی افزایش دیده می‌شود.